Tarnobrzeg z drona | Tarnobrzeg FPV | LECE W MIASTO™ [4k] – Lece w miasto

Tarnobrzeg z drona | Tarnobrzeg FPV

▸ Tarnobrzeg położony jest na prawobrzeżnym obszarze Wisły, na południowym wchodzie Polski. Wokół niego roztacza się malownicza Puszcza Sandomierska, w której pierwsze ślady osadnictwa spotyka się już w VII wieku. Powstanie miasta wiąże się z rodem Tarnowskich, którzy od lat starali się założyć nowe miasto „Nowy Tarnów”.

Zdobycie 28 maja 1593 roku przywileju fundacyjnego od Zygmunta III Wazy rozpoczęło budowę miasta. Jednakże nie nazwano go tak jak planowano, – dlatego dziś posługujemy się nazwa Tarnobrzeg. Nowe miasto tętniło życiem, sprzyjał temu przywilej magdeburski. Świętem miasta były dwa jarmarki, odbywające się podczas obchodów dnia Świętej Trójcy 95 czerwiec) i dnia Świętego Szymona i Judy (28 październik). Z inicjatywy Tarnowskich zostaje wybudowany w mieście Kościół i Klasztor Dominikanów. Do dzisiejszego dnia za symbol miasta uważany jest obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę nazywany również obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. Obraz ten od 1678 roku znajduje się teraz w kościele, pod opieką Ojców Dominikanów a to ze względu na fakt, że zasłynął on licznymi cudami i uzdrowieniami.
Terytorium miasta zostało po I rozbiorze Polski pod panowaniem austriackim, zmienił się na małą mieścinę, zamieszkiwana przez galicyjskich Żydów. W 1885 roku stał się powiatem a w 1867 roku siedziba starostwa. Wtedy tez ustanowiono autonomie galicyjską, co przyczyniło się do zmniejszenia się roszczeń austriackich w stosunku do ludności miasta. Nastąpił wtedy szybki rozwój Tarnobrzegu – zbudowano telegraf, linię kolejową, szpital, liczne szkoły publiczne i drukarnię oraz otwarto Cesarsko – Królewską Wyższą Szkołę Realną w 1909 roku, na podwalinach której utworzono później Państwowe Gimnazjum im. Hetmana Tarnowskiego.

Miasto zostało poważnie zniszczone w czasie I Wojny Światowej. Po jej skończeniu utworzono Republikę Tarnobrzeską. Jednakże społeczeństwo podburzane przez Tomasza Dąbala i księdza Eugeniusza Okonia nie pozwoliło na tworzenie się władzy państwowej a ten chaos zaczął powoli ogarniać cały zasięg powiatu.

Plany powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego miały być impulsem rozwoju miasta, ale także całego obszaru południowo – wschodniej Polski. To tu działały w czasie II Wojny Światowej działały odziały konspiracyjne „Odwet” i „Jędrusie”. Tym ostatnim dowodził generał Władysław Jasiński.

Zamek królewski zbudowany na wzgórzu, z którego rozpościera się przepiękny widok na dolinę Wisły. Jest zlokalizowany w oddali od miasta i starej osadu, odgrodzony od niej wałami. Pierwotnie stal tu drewniany gród piastowski książąt sandomierskich z XIV wieku, teraz stoi tu murowana budowla, powstała za czasów Kazimierza Wielkiego. Zamek przebudowano w stylu podobnym do stylu Zamku Wawelskiego i Zamku Piotrkowskiego przez mistrza Benedykta i jego uczniów. Cały ten projekt odbył się w latach 1520 -1526 za panowania króla Zygmunta Starego. Przed wiekami zamek prawdopodobnie przedstawiał się następująco: dziedziniec ogrodzony był trzema skrzydłami mieszkalnymi, z jednej strony zlokalizowano bramę w murze. Brama ta kierowała w stronę miasta – była ulokowana w kierunku północnym. Wejścia na zamek strzegł drewniany pomost, zlokalizowany on był nad parowem jako imitacji fosy.

Dziś Tarnobrzeg podlega pod terytorium województwa podkarpackiego, pełni również funkcje miasta powiatowego. Po odkryciu bogatych pokładów siarki w latach 50 – tych nastąpił okres rozwoju miasta. Jest to dziś stolica polskiego przemysłu chemicznego, do której napływają tysiące ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia w tej dziedzinie gospodarki. Po reformie administracyjnej w 1975 roku stal się stolica własnego województwa.

Podstawowym atutem miasta jest jego wykwalifikowana siła robocza, sąsiedztwo z pozostałymi miejscowościami w regionie oraz otwartość na innowacje i nowe pomysły.
Źródło: https://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia-spoleczno-ekonomiczna/8411-tarnobrzeg-jego-powstanie-oraz-historia-az-po-wspolczesnosc.html

▸ Socialmedia:
YouTube: http://www.youtube.com/c/lecewmiasto
Facebook: http://www.facebook.com/lecewmiasto
Website: http://www.lecewmiasto.pl

▸ Music:
Michael FK – Memory Lane
Epidemic sound: https://www.epidemicsound.com/referral/man3bw

▸ Współpraca, licencje na materiały oraz zapytania biznesowe:
✉️ lecewmiasto@gmail.com

Copyright © Lecewmiasto | All rights reserved
#tarnobrzeg #dron #lecewmiasto

źródło: youtube/ Lece w miasto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *