Zamość z drona | 2022 | Zamość z lotu ptaka | LECE W MIASTO™ [4k] – Lece w miasto

Zamość z drona | 2022 | Zamość z lotu ptaka

Zamość nazywany „Perłą Renesansu” i „Padwą Północy” jest miastem powiatowym położonym na Wyżynie Lubelskiej.

Miasto założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej.

Na przełomie XVI i XVII wieku gród kanclersko-hetmański był najnowocześniejszą twierdzą Rzeczypospolitej. Miasto zostało opasane fortyfikacjami bastionowymi typu nowowłoskiego.
Ordynaci utrzymywali w twierdzy prywatne wojsko. W połowie XVII wieku zamojska twierdza nie została zdobyta ani przez wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego (1648), ani przez szwedzkie Karola Gustawa (1656). Od roku 1672, po utracie Kamieńca Podolskiego, Zamość stał się najważniejszą twierdzą na wschodzie Rzeczypospolitej. Jej zdolność obronna była wielokrotnie wzmacniana.

Koniec XVII i początek XVIII wieku charakteryzował się szybkim rozwojem miasta i osiedlaniem się ludności nie tylko polskiej ale również Ormian, Żydów, Greków czy Ukraińców. Pociągało to za sobą rozbudowę miasta ze szczególnym uwzględnieniem świątyń różnych wyznań (katolicyzm, judaizm, prawosławie, kościół ormiański).

W grudniu 1918 roku Zamość był miejscem komunistycznej rewolty, która w czasach PRL-u była nazywana powstaniem zamojskim. Zostało ono stłumione przez przybyłe z Lublina oddziały wojskowe pod dowództwem majora Lisa-Kuli.

W 1939 roku Zamojszczyzna była miejscem zaciekłych walk z hitlerowcami, które zakończyły się dzień przed kapitulacją Warszawy. Po zakończeniu wojny obronnej 1939 roku Zamojszczyzna została podzielona pomiędzy Niemcy (większość regionu) a Związek Radziecki (południowo-wschodnia część).

W Zamościu działali sławni pisarze i poeci – S.Klonowicz, Sz.Szymonowicz, K.Koźmian, S.Młodożeniec, B.Leśmian.
Miasto było etapem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po Ojczyźnie (12.06.1999 r.)
Źródło: https://www.mapofpoland.pl/Zamosc,opis.html

▸ Socialmedia:
YouTube: http://www.youtube.com/c/lecewmiasto
Facebook: http://www.facebook.com/lecewmiasto
Website: http://www.lecewmiasto.pl

▸ Music:
Barbatula – Sleep Online
Epidemic sound: https://www.epidemicsound.com/referral/man3bw

▸ Współpraca, licencje na materiały oraz zapytania biznesowe:
✉️ lecewmiasto@gmail.com

00:00 Zamość

▸Copyright © Lecewmiasto | All rights reserved |
#Zamosc #2022 #lecewmiasto

źródło: youtube/ Lece w miasto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *