Białystok z drona | LECE W MIASTO™ [4k] – Lece w miasto

Białystok z lotu ptaka | Bialystok z drona

▸Białystok położony na Nizinie Podlaskiej, w zachodniej części makroregionu zwanego Wysoczyzną Białostocką. Jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego.

W gronie miast wojewódzkich, Białystok jest 2 miastem pod względem gęstości zaludnienia, 11 pod względem liczby ludności i 13 pod względem powierzchni. Białystok pełni rolę administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Położenie miasta w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji oraz dogodne połączenia komunikacyjne, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, Romowie i Ukraińcy przyczynili się do piękna tego miasta, jego wzbogacenia w zabytki sakralne różnych wyznań: prawosławia, protestantyzmu, luteranizmu, baptyzmu, a także muzułmańskiego. Zamieszkujące tu mniejszości narodowe czynią to miasto wyjątkowym kulturowo, co ukształtowało jego specyficzny charakter – otwartość, życzliwość i gościnność.

Cechą charakterystyczną mieszkańców jest gwara białostocka. Miasto nazywane jest Zielonymi Płucami Polski – ponieważ około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone – parki, skwery i lasy. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Puszcza Knyszyńska, Narwiański Park Narodowy).

Białystok jest miastem na prawach powiatu o powierzchni 102,12 km2 i ludności ok. 300 tys. mieszkańców. Jest również członkiem Unii Metropolii Polskich.

Białystok to duży ośrodek przemysłowy. Wiodącymi branżami w gospodarce jest przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł elektrotechniczny, rozwinięty jest także przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy) oraz drzewny, spożywczy i materiałów budowlanych. Szacuje się, że w gospodarce miasta pracuje około 100 tys. osób, w tym ok. 76,5 tys. w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób, z tego w sektorze prywatnym 40,6 tys. osób, co stanowi 53,1% ogółu pracujących w tych jednostkach.

W Białymstoku usytuowane jest Centrum Promocji Rynku Wschodniego, odbywają się tutaj międzynarodowe targi: tekstylno-odzieżowe, żywności i przetwórstwa, konsumpcyjne, rolno-spożywcze. W Białymstoku znajduje się wiele galerii handlowych, hipermarketów, supermarketów różnych branż. Przez ten teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – dawne trakty handlowe: linia kolejowa Warszawa – Grodno – Wilno – Sankt Petersburg, droga krajowa Nr 19 Białystok-Kuźnica Białostocka (przejście graniczne z Białorusią), droga krajowa Nr 18 Białystok- Augustów – Ogrodniczki (przejście graniczne z Litwą).

Obecnie Białystok jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa podlaskiego. Kształci się w nim 53 tysięcy studentów na 17 uczelniach wyższych. Funkcjonuje tu 56 liceów oglnokształcących i profilowanych, w tym 31 dla młodzieży, 58 szkół policealnych, 45 szkół zawodowych i techników. N a terenie miasta funkcjonuje 17 Zespołów Szkół Zawodowych, w tym 4 Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Źródło: http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/index.php/strony/8704

▸ Socialmedia:
YouTube: http://www.youtube.com/c/lecewmiasto
Facebook: http://www.facebook.com/lecewmiasto
Website: http://www.lecewmiasto.pl

▸ Music:
Synesthesia – Michael FK
Epidemic sound: https://www.epidemicsound.com/referral/man3bw

▸ Współpraca, licencje na materiały oraz zapytania biznesowe:
✉️ lecewmiasto@gmail.com

Copyright © Lecewmiasto | All rights reserved

#bialystok #drone #lecewmiasto

źródło: youtube/ Lece w miasto

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *