Organy Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie | The Organ of Cistercian Archabbey in Jędrzejów – Ars Sonora TV

Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie i jego słynne organy.
The Cistercian Archabbey in Jędrzejów and its famous organ.

Film powstał z inicjatywy
organisty Archiopactwa Cystersów
w Jędrzejowie – GRZEGORZA PRUSKIEGO

The film was made on the initiative
of the organist of the Cistercian Archabbey
in Jędrzejów – GRZEGORZ PRUSKI

utwory organowe | organ works:
D. Buxtehude – Passacaglia in d
J.C.F. Fischer – Chaconne in F

organy | organ:
PAWEŁ WRÓBEL

śpiew chorału | the gregorian chant performance:
O. GRZEGORZ BRODACKI OCist

lektor | the voice over:
MARCIN MADEJ

tłumaczenie na język angielski
english translations:
ELŻBIETA FESNAK-PRZYBYLSKA

zdjęcia | photos:
JAKUB GARBACZ
MICHAŁ DALESZCZYK

zdjęcia z powietrza | air photos:
GRZEGORZ PRUSKI

dźwięk | sound:
JAKUB GARBACZ

montaż | video edition:
JAKUB GARBACZ

ARS SONORA 2020
www.ars-sonora.pl

źródło: youtube/ Ars Sonora TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *