Leszno Centrum: Magiczne uliczki pełne historii i uroku [4k] – Miasteczko

Leszno jest miastem w województwie wielkopolskim. Położone jest w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Jest szóstym pod względem wielkości w województwie.

Dzisiejsze Leszno to dawna osada rycerska, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1393 roku.

Od początku znane było ze swej tolerancji dla różnowierców, z gospodarności, rozwoju oświaty, rzemiosła, a także patriotycznych zrywów mieszkańców.

Prawa miejskie uzyskało w 1547 roku.

W roku 1606 Żydzi otrzymują zgodę właściciela miasta na osiedlenie się w Lesznie.

Pierwszy herb Leszna, którym miasto posługiwało się do 1738 roku, był połączeniem motywów herbu Wieniawa, którym pieczętowali się także Leszczyńscy i motywów herbu Topór, którym pieczętował się ród Tęczyńskich (z tego rodu pochodziła żona Rafała IV Marszałkowica, Barbara).

Herb Wieniawa miał jako symbol głowę tura z kółkiem w nozdrzu, zaś herb Topór właśnie wyobrażenie topora.

Obecny kształt herbu miasta opisuje uchwała Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie herbu miasta Leszna.

Przywilej Zygmunta III Wazy zrównujący w prawach Leszno z największymi miastami Polski pochodzi z 1631 roku.

W 1815 roku na mocy kongresu wiedeńskiego Leszno znajduje się w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Leszno stało się miastem wojewódzkim w 1975 roku.

źródło: youtube/ Miasteczko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *