Warszawa I Warsaw I Rozbudowa linii kolejowej i Warszawa Główna I Wieżowce I Part #2. – Below the Sky

Below the Sky – Warszawa I Warsaw I Rozbudowa linii kolejowej i Warszawa Główna I Wieżowce I Part #2.

Subscribe – https://www.youtube.com/channel/UCHg5t8TMvVDqeq6wCE-Bglw/?sub_confirmation=1
Instagram – https://www.instagram.com/belowthesky1/

Rozbudowa linii kolejowej Ochota oraz nowego centrum biurowego na rondzie Daszyńskiego. Przebudowa linii kolejowej ma umożliwić ponowne przywrócenie do ruchu zabytkowej stacji Warszawa Główna. W trakcie zamykania (na stałe lub czasowo) linii w centrum stolicy związanej z modernizacją, to właśnie Warszawa Główna i Warszawa Gdańska mają przejąć ruch dalekobieżny.
Modernizacja ma związek z pracami na linii średnicowej. Jednocześnie są prowadzone prace przy modernizacji Dworca Warszawa Zachodnia.

Zobacz filmy z budowy i modernizacji Dworca Warszawa Zachodnia:
Styczeń 2021 #3: https://youtu.be/JMOiknLWTYA
Ciężki Sprzęt na Budowie #2: https://youtu.be/8vi-bKN2wlA
Rozpoczęcie Budowy i Spacer po Dworcu #1: https://youtu.be/1dd5EEsEU5Q

Zobacz inny film z tej budowy” https://youtu.be/3ZeSBXPovOQ

Planowany jest remont wiaduktu na ul. Towarowej. Całość prac musi być skoordynowana aby nie doprowadzić do paraliżu kluczowego węzła komunikacyjnego na warszawskiej Woli i Ochocie.

W tle pojawia się Varso Tower oraz nowe wieżowce zbudowane przy Rondzie Daszyńskiego: Skyliner, Warsaw Hub, Warsaw Unit i Generation Park

Jeśli spodobał się ten film kliknij łapkę w górę, pozostaw komentarz, dziękuję też za subskrypcje kanału.

English translation:
Extension of the Ochota railway line and a new office center at the Daszyńskiego roundabout. The reconstruction of the railway line is to enable the historic Warszawa Główna station to be restored. During the closure (permanently or temporarily) of the lines in the center of the capital due to modernization, it is Warszawa Główna and Warszawa Gdańska to take over long-distance traffic.
The modernization is related to the works on the cross-city line. At the same time, work is underway to modernize the Warszawa Zachodnia Railway Station.

See videos from the construction and modernization of the Warszawa Zachodnia Railway Station:
January 2021 # 3: https://youtu.be/JMOiknLWTYA
Heavy Equipment on Site # 2: https://youtu.be/8vi-bKN2wlA
Start of construction and a walk around the Station # 1: https://youtu.be/1dd5EEsEU5Q

See another movie from this construction „https://youtu.be/3ZeSBXPovOQ

The overpass at ul. Towarowa. All works must be coordinated in order not to paralyze the key communication node in Warsaw’s Wola district.

Varso Tower appears in the background and new skyscrapers built at Rondo Daszyńskiego: Skyliner, Warsaw Hub, Warsaw Unit and Generation Park

If you liked this video click the thumbnail, leave a comment, thank you for subscribing to the channel too.

źródło: Below the Sky

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *