Przejdź do treści

Kielce z drona | LECE W MIASTO™ [4k] – Lece w miasto

  Kielce z drona | Kielce z lotu ptaka

  ▸ Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Kielc pochodzą z ok. 1084 r., choć przypuszcza się, że znacznie wcześniej istniała tu osada targowa, położona u stóp grodu obronnego, siedziby kasztelana. Mimo niszczycielskich najazdów tatarskich osada rozwijała się pomyślnie, czego zwieńczeniem stało się nadanie Kielcom prawa magdeburskiego w 1364 roku. W XV i XVI w. Kielce przeżywały okres ekonomicznego i demograficznego rozkwitu, wynikającego z intensywnego rozwoju na tych terenach górnictwa rudy żelaza i metali kolorowych.

  W 1655 r., w czasie „potopu” szwedzkiego, Kielce zostały niemal całkowicie spalone i obłożone wysoką kontrybucją. Miasto zaczęło podnosić się z upadku dopiero na początku XVIII wieku.

  W lipcu 1789 r. Sejm Czteroletni zdecydował, że wielkie dobra biskupów krakowskich mają zostać przejęte na własność państwa. Już wkrótce jednak Kielce znalazły się w wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej w zaborze austriackim. Q 1815 r. Kielce znalazły się w Królestwie Polskim. Za nową granicą pozostał Kraków, co spowodowało ustanowienie stolicy województwa krakowskiego w Kielcach.

  Po powstaniu listopadowym w miejsce województwa krakowskiego utworzono gubernię, w której władzę sprawował wojskowy naczelnik. W 1844 r., na skutek reformy administracyjnej, gubernia kielecka została zlikwidowana, a Kielce stały się jednym z miast powiatowych w guberni radomskiej. Za wsparcie zrywu narodowego w latach 1863–1864, miasto ukarano szeregiem kontrybucji, wielu mieszkańców zostało pozbawionych majątku i trafiło na Syberię lub do więzień.

  Na mocy ukazu carskiego, wydanego w 1862 r., prawo do osiedlania się w mieście uzyskali Żydzi. Od tego momentu rozpoczął się okres szybkiego rozwoju społeczności żydowskiej w Kielcach. Począwszy od lat 80. XIX w., pomimo rosyjskiego terroru i prześladowań, następowało stopniowe odradzenie miasta na polu gospodarczym i demograficznym, czemu sprzyjało doprowadzenie w 1885 r. do Kielc linii kolejowej z Radomia i Dąbrowy Górniczej. W 1904 r. uruchomiono pierwsze telefony, a tuż przed I wojną światową wybudowano elektrownię.

  Na początku I wojny światowej, w sierpniu 1914 r., do Kielc wkroczyła Kompania Kadrowa Strzelców Józefa Piłsudskiego. We wrześniu odbyło się zaprzysiężenie przez Piłsudskiego I Pułku Legionów Polskich. Wkrótce jednak miasto zostało ponownie zajęte przez Rosjan, którzy stacjonowali tu do maja 1915 roku. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r., Kielce zyskały status stolicy województwa. W 1926 r. powstała nowa elektrownia, w 1927 r. oddano do użytku sieć kanalizacyjną, a dwa lata później — sieć wodociągową.

  Po rozpoczęciu II wojny światowej, w wyniku niemieckich bombardowań zniszczone zostały koszary na Bukówce, elektrownia, dworzec kolejowy oraz sieć wodociągowa. Bronione jedynie przez doraźnie zorganizowane grupy polskich żołnierzy, Kielce zostały zajęte przez oddziały niemieckie już 6 września 1939 roku. Po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa, zostały zdegradowane do stolicy powiatu w dystrykcie radomskim. W czasie okupacji, istniejące w Kielcach zakłady przemysłowe pracowały na potrzeby armii niemieckiej. W kwietniu 1941 r. Niemcy utworzyli w Kielcach getto, w którym skupiono ok. 27 tys. Żydów z miasta i okolicznych miejscowości. Około 20 tys. osób — głównie kobiet, starców i dzieci, wywieziono w sierpniu 1942 r. do obozu zagłady w Treblince. Od 1941 r., u podnóża góry Telegraf działał obóz dla żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, w którym na skutek głodu i epidemii zmarło ponad 11 tys. jeńców. W latach 1942–1943 niemieccy okupanci dokonali licznych egzekucji na ludności polskiej i żydowskiej, m.in. na Stadionie i na kirkucie. Po niezwykle ciężkich walkach, 15.01.1945 r. miasto zostało zdobyte przez wojska sowieckie.

  Po wojnie Kielce pozostały stolicą województwa (od 1999 r. świętokrzyskiego) oraz ośrodkiem powiatu kieleckiego (z przerwą w latach 1975–1998). Szybkiemu wzrostowi demograficznemu towarzyszył rozwój przemysłu i usług.
  Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/399-kielce/96-historia-miejscowosci/66975-historia-miejscowosci

  ▸ Socialmedia:
  YouTube: http://www.youtube.com/c/lecewmiasto
  Facebook: http://www.facebook.com/lecewmiasto
  Website: http://www.lecewmiasto.pl

  ▸ Music:
  Hale – Low Frequency

  Epidemic sound: https://www.epidemicsound.com/referral/man3bw

  ▸ Współpraca, licencje na materiały oraz zapytania biznesowe:
  ✉️ lecewmiasto@gmail.com

  Copyright © Lecewmiasto | All rights reserved
  #Kielce #dron #lecewmiasto

  źródło: youtube/ Lece w miasto

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *