Adrian Zandberg – wystąpienie z 19 listopada 2019 r.