Bosak z Konfederacji komentuje debatę w TVN 08.10.2019